Zekerheid & Garantie

Bent u bang dat het veel meer gaat kosten dan gedacht, dat het allemaal veel langer gaat duren of dat de aannemer zijn werk niet netjes oplevert? Met een BouwGarant-aannemer kunt u in ieder geval rekenen op:

 • Kwaliteits
  controles

  BouwGarant-aannemers worden regelmatig getoetst door een onafhankelijke instantie. Alleen bedrijven die aan alle eisen voldoen, mogen het BouwGarant-keurmerk dragen.

 • Garantie

  U kunt kiezen voor extra zekerheid door garantie af te sluiten. Mocht uw aannemer failliet gaan, dan heeft u de zekerheid dat het werk wordt afgebouwd.

 • Uitgebreide
  klachtregeling

  Wij kennen een uitgebreide regeling waarbij het snel en adequaat oplossen van de klacht centraal staat.

  Meer over de klachtregeling

 • Geschillen- commissie

  Samen met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis hebben wij de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw opgericht. Heeft u een probleem met uw aannemer? En u komt er samen niet uit, ook niet na bemiddeling door BouwGarant. Dan kunt u terecht bij deze onafhankelijke geschillencommissie.

  Meer over de Geschillencommissie

 • Aantoonbare
  ervaring

  BouwGarant-aannemers hebben aantoonbare ervaring in de bouw. Daardoor weten zij welke aanpak tot het beste resultaat leidt en kunnen ze u goed adviseren.

 • Juiste diploma’s & verzekeringen

  Iedereen kan zich aannemer noemen, maar BouwGarant-aannemer word je alleen als je over de juiste diploma’s en verzekeringen beschikt. U weet dus zeker dat u een ervaren vakman inschakelt die zijn zaken op orde heeft.

 • Duidelijke afspraken

  De BouwGarant-aannemer zet samen met u alle afspraken op papier. Van offerte tot en met de oplevering. U komt dus niet voor verrassingen te staan.

7 stappen voor Optimale zekerheid

U heeft uw wensen op een rij en het budget is bepaald. Voor een zorgeloze bouw en optimale zekerheid neemt u de volgende 7 stappen:

Met de bouw of verbouwing van een woning zijn vaak grote bedragen gemoeid. Belangrijk dus om voor zekerheid te kiezen. De keuze voor een bouwbedrijf met het keurmerk van BouwGarant is een eerste stap. Kies vervolgens voor de verzekerde garantie van BouwGarant. Dan weet u zeker dat het goed komt.

BouwGarant kent 2 garantieproducten:

 • Verbouwgarantie voor verbouw, onderhoud en renovatie.
 • Nieuwbouwgarantie voor nieuwbouwwoningen en appartementen.

Zekerheid

Met de garantie van BouwGarant heeft u de zekerheid dat:

 • Bij faillissement van uw aannemer de extra afbouwkosten worden vergoed.
 • U garantie heeft tegen verborgen en constructieve gebreken (na oplevering).
  • Let op!

   • U kunt de garantie alleen afsluiten als u werkt met een BouwGarant-aannemer.
   • Sluit de garantie af voor aanvang van de werkzaamheden.
   • U dient in het bezit zijn van een getekend contract (inclusief specificatie van kosten en materialen) tussen u en uw aannemer voordat u de garantie afsluit.
   • U dient uw aannemer betalen conform de betalingsregeling van BouwGarant (betaal nooit grote bedragen vooruit!).
   • Na het afsluiten ontvangt u een certificaat. Alleen met dit certificaat heeft u garantie.
   • De maximale aanneemsom bedraagt € 350.000 exclusief BTW.
   • De kosten van de Verbouwgarantie bedragen 0,25% van de aanneemsom inclusief BTW met een minimum van € 150,- (bedragen zijn exclusief BTW).

   Betalingsregeling

   Als u grote bedragen vooruit betaalt, loopt u groot risico bij een faillissement van uw aannemer. Het is daarom van groot belang dat uw betalingen gelijk lopen met de voortgang van het werk:

   • Verbouwing tot €10.000: Betaalt u naar rato van het uitgevoerde werk.
   • Verbouwing van € 10.000 tot € 350.000 (ex. BTW): dan betaalt u bij aanvang 10% van de aanneemsom. Tijdens de bouw betaalt u naar rato van het uitgevoerde werk. De laatste 10% betaalt u bij de oplevering.

   Direct de Verbouwgarantie online aanvragen

  • De Nieuwbouwgarantie van BouwGarant valt sinds 18 juli 2013 onder het keurmerk van Stichting Garantiewoning. Voor het verkrijgen van een hypotheek met Nationale Hypotheek garantie (NHG) voor een nieuwbouwwoning is een garantie met dit keurmerk een vereiste.

   Zekerheid

   Met de garantie van BouwGarant heeft u de zekerheid dat:

   • Afbouwwaarborg
    Indien uw bouwbedrijf tijdens de bouw failliet gaat, wordt de schade vergoed op de in de BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling beschreven wijze.
   • Herstelwaarborg
    Indien uw bouwbedrijf wegens faillissement dan wel uit weigerachtigheid niet langer voldoet aan diens verplichtingen uit de aannemingsovereenkomst, terwijl het reeds door hem uitgevoerde werk ondeugdelijk is, wordt de schade vergoed op de in de BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling beschreven wijze.

   De herstelwaarborg gaat drie maanden na oplevering van de woning in. In de BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling vindt u de termijnen van de garantie. Deze is over het algemeen zes jaar, maar kent op onderdelen kortere termijnen. Voor ernstige gebreken kent de BouwGarant Nieuwbouwgarantie een termijn van tien jaar.

   Door het afsluiten van de Nieuwbouwgarantie heeft u:

   • Zekerheid bij faillissement van het bouwbedrijf en bij gebreken na oplevering.
   • Voldoende bescherming omdat er gewerkt wordt met standaardovereenkomsten en voorwaarden (gezamenlijke productie van producenten- en consumentenorganisaties).
   • Toegang tot laagdrempelige geschillenregeling.

   Let op!

   • U kunt de garantie alleen afsluiten als u werkt met een BouwGarant-aannemer.
   • De aanvraag van de Nieuwbouwgarantie loopt via het bouwbedrijf.
   • Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld. Afwijzing van een aanvraag is dus mogelijk.
   • U dient uw aannemer te betalen conform de betalingsregeling van BouwGarant.
   • U dient de standaardovereenkomsten te gebruiken met de daarbij behorende algemene voorwaarden & toelichting.
   • Na het afsluiten ontvangt u een certificaat. Alleen met dit certificaat heeft u garantie.
   • De Nieuwbouwgarantie kan worden afgesloten voor werken met een maximale aanneemsom van € 750.000 inclusief BTW.
   • De kosten van de Nieuwbouwgarantie bedragen 0,45% van de (koop)aanneemsom inclusief BTW met een minimum van € 350,-. Voorts wordt per aanmelding van een nieuwbouwproject €250,- in rekening gebracht (bedragen zijn exclusief BTW).

   Betalingsregeling

   %

   Downloads

   Garantieregelingen:

   Standaardovereenkomsten en algemene voorwaarden bij bouw / aankoop woning:

   Standaardovereenkomsten en algemene voorwaarden bij bouw / aankoop appartement:

  • Begin 2015 heeft BouwGarant de EnergiePrestatieGarantie geintroduceerd.

   De basis van de EnergiePrestatieGarantie is de Verbouwgarantie. Dat betekent dat opdrachtgevers verzekerd zijn tegen faillissement van het bouwbedrijf en garantie hebben na oplevering. Het nieuwe is dat er ook garantie wordt gegeven op de beoogde energiebesparing.

   Let op! Dit betreft een nieuw product waarvan de exacte polisvoorwaarden nog niet definitief zijn vastgesteld.

   Welke zekerheden biedt de EnergiePrestatieGarantie?

   • Bij faillissement van het bouwbedrijf worden de extra afbouwkosten vergoed.
   • U heeft na oplevering een meerjarige kwaliteitsgarantie.
   • Tijdens de bouw vinden kwaliteitscontroles plaats.
   • Er vindt een opleverkeuring plaats met schriftelijke rapportage en Energielabel.
   • Extra maatregelen (of financiële compensatie) worden genomen als energieprestatie niet wordt gehaald*.

   Welke zekerheden biedt de EnergiePrestatieGarantie?

   Om aanspraak te kunnen maken op dit deel van de garantie dient u na oplevering de PrestatieGarantie zelf te activeren. Dit kan eenvoudig via Internet.

   Wordt de in uw Energie Prestatie Advies berekende besparing in een periode van uiterlijk 3 jaar voor meer dan 20% niet gehaald? Dan gaat een energiecoach samen met u op zoek naar de oorzaak en worden waar nodig verbetermaatregelen genomen en/of ontvangt u een schadevergoeding. Natuurlijk in de mate waarin het rendement niet is waargemaakt.

   Wat vragen wij van u?

   • U beschikt over een Energie Prestatie Advies (BRL 9500 00-02).
   • Het energielabel dient minimaal 2 sprongen te verbeteren.

   Als u de na oplevering de PrestatieGarantie activeert vragen wij daarnaast:

   • U beschikt over minimaal 2 jaar historie van het energieverbruik.
   • Uw woning beschikt over een slimme meter.

   Kosten (onder voorbehoud van wijzigingen)

   De premie bedraagt 0,25% van de totale aanneemsom incl. BTW met een minimum van € 150. Over dat deel van de aanneemsom die de energiebesparende maatregelen betreft, wordt een extra premie van 4% berekend. Voor de uiteindelijke toetsing, ter verkrijging van het label, zijn de kosten € 250.

   Hoe afsluiten?

   Neemt u hiervoor contact op met BouwGarant of met uw BouwGarant-aannemer.