Energie Prestatie Garantie

Deze module kan alleen worden afgesloten in combinatie met de Verbouwgarantie of Nieuwbouwgarantie.

 

Je wilt meer comfort én besparen op energie? Bij veel woningen is veel te winnen. Met de EnergiePrestatieGarantie heb je de zekerheid dat de beoogde besparing daadwerkelijk wordt gehaald en dat de werkzaamheden goed en deugdelijk worden uitgevoerd.

Energie Prestatie Garantie

 

Welke zekerheid heb je met de EnergiePrestatieGarantie?

De ondernemer garandeert gedurende maximaal 10 jaar na de oplevering de gebouwgebonden energiebesparing en/of energieopwekking. Daarnaast garandeert de ondernemer de deugdelijkheid van de energiemaatregelen voor een periode van 10 jaar, bij actieve energiemaatregelen (bijvoorbeeld warmtepomp of zonnepanelen) is dit beperkt tot 3 jaar na de oplevering.

 

Stichting BouwGarant toetst de plannen en laat kwaliteitscontroles uitvoeren.

 

Je kunt een beroep doen op de ondernemer als:

 • De feitelijke gebouwgebonden energiebesparing meer dan 10% afwijkt van de gegarandeerde gebouwgebonden energiebesparing , en/of
 • De feitelijke energieopwekking meer dan 15% afwijkt van de gegarandeerde

Indien de afwijking in het gebouwgebonden energiebesparing wordt gecompenseerd door de afwijking in de energieopwekking, of andersom, wordt gesaldeerd.

 

Procedure als je een beroep op de ondernemer doet

Als is vastgesteld dat je terecht een beroep op de garantie heeft gedaan, heeft de ondernemer 2 keuzemogelijkheden:

 • Het nemen van verbetermaatregelen zodat alsnog aan de energieprestatie wordt voldaan. Plus het bieden van een compensatie voor de niet behaalde energieprestatie. Of:
 • Het, ter finale kwijting en vrijwaring van verdere aanspraken op herstel of schadevergoeding, vergoeden van de definitief niet behaalde prestatie.

De EnergiePrestatieGarantie is een verzekering

BouwGarant verzekert de garantie die jouw ondernemer verstrekt. Je kunt een beroep op de EnergiePrestatieGarantie doen als de ondernemer zijn verplichtingen niet nakomt. Bijvoorbeeld bij faillissement of weigerachtigheid.

 

Wat moet ik als opdrachtgever doen om de EPG af te sluiten?

 • Beschikken over een slimme meter.
 • Twee jaar historie van het energiegebruik overleggen.
 • Een registratiesysteem voor energieverbruik en energieopwekking in werking houden.*
 • Bij oplevering een machtiging geven aan de Energiespecialist die online het registratiesysteem kan uitlezen.*

* Als de opdrachtgever geen gebruik maakt van een Registratiesysteem en machtiging wordt het in art.2.1 van de regeling genoemde percentage van de gegarandeerde Gebouwgebonden Energiebesparing verhoogd van 10 naar 20%. 

 

Aanvraagprocedure

 • Je vult het aanvraagformulier in en mailt dit naar info@bouwgarant.nl. Wij nemen daarop contact met het bouwbedrijf op.
 • De details van de woning en alle maatregelen worden ingevoerd in de (reken)software van SamenGroen. Dit kun je zelf doen maar hierbij kunnen wij je ook helpen.
 • Ook het gebruikersprofiel / gezinsgegevens worden ingevoerd.
 • Na invoer ontvangt u de rapportage. Als alles klopt, is dit de basis voor de aanvraag van de EPG.

Vervolgens

 • BouwGarant beoordeelt de aanvraag en kijkt of alles benodigde stukken zijn aangeleverd en of deze juist zijn.
 • BouwGarant verstrekt het certificaat voor de EPG aan de opdrachtgever en Bouwbedrijf.

Tijdens de bouw / verbouwing

 • Tijdens de bouw vinden er verplichte kwaliteitscontroles plaats.

Een moment voor de oplevering

Bij de oplevering dient te worden vastgesteld dat de woning de beloofde prestatie kan leveren. Hiervoor wordt (desgewenst) een blowerdoor-test uitgevoerd. Het beste moment hiervoor is vlak voordat de afbouwwerkzaamheden plaatsvinden, zodat verbeteringen nog mogelijk zijn.

 

Kosten:

 • Invoer gegevens Aanvraagprocedure in software SamenGroen vanaf €125,-. Als je zelf de gegevens invoert, zijn er geen kosten aan verbonden.
 • De kosten van de kwaliteitscontroles bij verbouw bedragen €250,-. Bij nieuwbouw is dit kosteloos (is in premie nieuwbouw verdisconteerd).
 • Kosten van de blowerdoor-test voor de oplevering bedragen €495,- (bij meerdere woningen geldt een lager tarief).
 • De verzekeringspremie bedraagt 1,5% van het deel van de aanneemsom dat isolatie en energiegebonden installaties / werkzaamheden betreft met een minimum van €250,- exclusief BTW.

Klik hier voor het Aanvraagformulier.

Klik hier voor een praktijkvoorbeeld.

 

 

FAQ EnergiePrestatieGarantie

Flyer: EnergiePrestatieGarantie 

  

Let op! Bovenstaande informatie beoogt op hoofdlijnen een globale indruk te geven van de werking en zekerheden van de EnergiePrestatieGarantie, alleen de polisvoorwaarden van de EnergiePrestatieGarantie zijn bindend. BouwGarant behoudt zich het recht voor op nadere gronden certificering te weigeren.