De bouw is bijna klaar, hoe gaat dat met de oplevering?

Jouw woning is bijna af! Gefeliciteerd. De oplevering is een belangrijk moment.

Tijdens de oplevering maak je samen met jouw aannemer een ‘Procesverbaal van oplevering’ op. In dit document leg je samen vast welke gebreken er nog aan de woning zijn en in welke ruimtes. Je parafeert deze lijst beiden. Door het document te ondertekenen geef je aan dat je het werk goedkeurt, met uitzondering van de vastgestelde gebreken. De aannemer verklaart door te ondertekenen dat hij de tekortkomingen zal herstellen. Je maakt ook afspraken over de termijn waarbinnen de aannemer die tekortkomingen oplost. Dertig dagen is een gangbare termijn.

Hier vind je een Procesverbaal van oplevering.