Disclaimer

BouwGarant faciliteert een keurmerk dat gericht is op het optimaliseren van het bouwproces en al hetgeen daarmee samenhangt. Mede voor dat doel verwerkt BouwGarant diensten en informatie die zij betrekt van derden, die niet voortdurend door BouwGarant (kan) word(t/en) gecontroleerd. Beslissingen door derden op basis van door BouwGarant verstrekte diensten en informatie, worden genomen voor eigen risico. BouwGarant sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van eventuele tekortkomingen in haar dienstverlening in de ruimste zin van het woord, waaronder tevens tekortkomingen in door BouwGarant verwerkte diensten en informatie die afkomstig is van derden. Door gebruikmaking van de website van BouwGarant en/of de door BouwGarant aangeboden diensten of producten, stemt de gebruiker in met de hierboven geformuleerde uitsluiting van aansprakelijkheid.