Privacy statement Stichting BouwGarant

Over BouwGarant

Stichting BouwGarant beoogt zekerheid te bieden aan opdrachtgevers die een bouw of verbouwing laten uitvoeren. Hiervoor heeft Stichting BouwGarant een keurmerk ontwikkeld. Circa 1400 bouwbedrijven voeren dit keurmerk. Naast de zekerheid van het keurmerk hebben particuliere opdrachtgevers de mogelijkheid extra garantie af te sluiten. Op deze garantie kan een beroep worden gedaan wanneer het bouwbedrijf zijn verplichtingen niet kan nakomen.

Voor onze dienstverlening werken wij samen met andere organisaties zoals verzekeraars en expertisebureaus. Wij zullen te allen tijde vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.

De gegevens die BouwGarant verwerkt

BouwGarant verwerkt voor haar dienstverlening persoonsgegevens (dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon). Gegevens die wij verwerken:

  • NAW-gegevens inclusief email.
  • Geboortedatum, geslacht, nationaliteit en huwelijkse staat.

De persoonsgegevens worden door BouwGarant gebruikt:

  • Voor het verstrekken van een garantiecertificaat voor een te bouwen of verbouwen object.
  • Om contact te onderhouden met de opdrachtgever bij vragen / klachten / geschillen die hij / zij heeft met of over de deelnemer van BouwGarant.
  • Wanneer opdrachtgever een beroep doet op zijn of haar garantiecertificaat en uitvoering moet worden gegeven aan de verzekeringsovereenkomst (eventuele schade-afhandeling).

Voor een correcte uitvoering van de verzekeringsovereenkomst (welke in werking treedt bij een claim op het garantiecertificaat) werkt BouwGarant samen met andere partijen. Indien noodzakelijk zullen gegevens met hen worden gedeeld, vanzelfsprekend conform de privacywetgeving.

BouwGarant zal nimmer gegevens doorgeven aan organisaties die niet betrokken zijn bij bovenstaand proces. Vanzelfsprekend zullen jouw gegevens ook niet worden doorgespeeld aan organisaties met commerciële doeleinden.

Cookies

Bij jouw bezoek aan een website van BouwGarant wordt informatie verzameld door middel van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die jouw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als je één van onze websites bezoekt. Hiermee wordt informatie over jouw website-bezoek bijgehouden om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. BouwGarant biedt de mogelijkheid om niet akkoord te gaan met deze automatische gegevensverwerkingen. Voor meer informatie kun je het cookiestatement raadplegen.

Digitale nieuwsbrief

BouwGarant biedt bezoekers van haar website de mogelijkheid zich in te schrijven voor de digitale nieuwsbrief. Je ontvangt deze nieuwsbrief alleen als je zich hiervoor heeft ingeschreven. De door jou verstrekte gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid zich uit te schrijven. BouwGarant zal jouw gegevens dan verwijderen.

Inzage en correctie

Je kunt contact met BouwGarant opnemen als je vragen hebt over de wijze van verwerking van jouw gegevens. Je kunt jouw gegevens inzien, laten wijzigen of laten verwijderen.

Beveiligingsniveau

BouwGarant streeft ernaar om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Hiertoe worden passende maatregelen getroffen. Mocht er – ondanks de maatregelen – sprake zijn van een datalek, dan beschikt BouwGarant over een procedure voor een ordentelijke opvolging hiervan.

Vragen?

Wanneer je vragen heeft over dit Privacy Statement, neem dan contact op met BouwGarant.

Stichting BouwGarant
Postbus 340
2700 AH Zoetermeer

Bezoekadres: Zilverstraat 69, Zoetermeer
T. 0900 224 2242
E. [email protected] 

 

Deze verklaring is opgesteld op 3 mei 2018.