Transformatiegarantie

Steeds vaker krijgen bestaande gebouwen zoals scholen en kantoren een woonfunctie. De gebouwen worden getransformeerd naar bijvoorbeeld een appartementencomplex. De Transformatiegarantie biedt dan extra zekerheid.

Met de Transformatiegarantie krijg je garantie op jouw gehele woning. Dus niet alleen wat nieuw
wordt gebouwd maar ook op de bestaande delen (veel muren en de fundering zullen immers vaak
blijven staan).


Let op! Bij dit garantieproduct hoort een garantieregeling. Deze kun je bij BouwGarant
opvragen.


Transformatieprojecten zijn vaak complex. Kwaliteitsborging is daarom verplicht. Van plan tot en
met de oplevering vindt professionele kwaliteitsborging plaats. Uiteraard zijn hier kosten aan
verbonden die het bouwbedrijf met de kwaliteitsborger afstemt.


Naast de kosten voor de kwaliteitsborging wordt er premie voor de Transformatiegarantie in
rekening gebracht. Deze bedraagt 0,45% van de vrij-op-naam-prijs inclusief BTW.

 

Let op: de premie is exclusief BTW

 

Belangrijke punten bij de Transformatiegarantie

 • Let er op dat je voor aanvang van de bouw beschikt over een geldig garantiecertificaat.
 • Je kunt de BouwGarant Transformatiegarantie alleen afsluiten als je werkt met een
  BouwGarant-aannemer.
 • De aanvraag voor de Transformatiegarantie loopt via het bouwbedrijf.
 • Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld. Houd je er rekening mee dat jouw aanvraag
  kan worden afgewezen.
 • Je dient jouw aannemer te betalen conform de door BouwGarant goedgekeurde
  betalingsregeling.
 • Er dient gewerkt te worden met standaard overeenkomsten en algemene voorwaarden.
  Deze zijn bij BouwGarant op te vragen.
 • Als de Transformatiegarantie is afgesloten en geaccepteerd ontvang je een certificaat.
  Dit is het bewijs dat je garantie hebt.
 • Bij de Transformatiegarantie kent twee kostenposten. Naast de verzekeringspremie
  (0,45% van de vrij-op-naam-prijs inclusief BTW) zijn er ook kosten voor de
  kwaliteitsborging (maatwerk).

Betalingsregeling

BouwGarant raad je met klem aan om nooit grote bedragen vooruit te betalen aan jouw aannemer. Volg strikt de betaalregeling welke is vastgelegd in de (koop)-aannemingsovereenkomst. Check voor meer informatie over de betaalregeling.

 

De Opleverkeuring

Handig (én verstandig) om meteen te regelen is de opleverkeuring.

 

De oplevering is een belangrijk (juridisch) moment. Bij een opleverkeuring zal een onafhankelijk expert samen met jou en het bouwbedrijf de woning controleren op gebreken. De geconstateerde gebreken worden vastgelegd in een proces verbaal van oplevering.

 

Klik hier voor meer informatie en om de opleverkeuring direct te regelen.