Nieuwbouwgarantie

De Nieuwbouwgarantie biedt extra zekerheid bij de bouw van jouw woning of appartement. Je bent verzekerd tegen de grootste financiële risico’s. Bijvoorbeeld als jouw aannemer failliet gaat of bij gebreken die niet worden opgelost.

Terug naar Garanties

Met de Nieuwbouwgarantie van BouwGarant heb je de zekerheid dat:

  • Bij faillissement van jouw aannemer de extra afbouwkosten worden vergoed.
  • Je garantie hebt tegen verborgen en constructieve gebreken (na oplevering).


Let op! Bij dit garantieproduct hoort een garantieregeling.
Klik hier voor de Nieuwbouwgarantieregeling Eengezinswoning of de Nieuwbouwgarantieregeling Appartementsrechten.

De Nieuwbouwgarantie kan ook worden verstrekt aan zakelijke opdrachtgevers. De aanvraag hiervoor loopt altijd via het bij BouwGarant aangesloten bedrijf. Lees meer.

NHG? Dan is de Nieuwbouwgarantie verplicht

De Nieuwbouwgarantie van BouwGarant valt onder het keurmerk van de Stichting Garantiewoning. Als je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor een nieuwbouwwoning af wilt sluiten, is een garantie met dit keurmerk een vereiste.

Belangrijke punten bij de Nieuwbouwgarantie

  • Let er op dat je voor aanvang van de bouw beschikt over een geldig garantiecertificaat.
  • Je kunt een BouwGarant Nieuwbouwgarantie alleen afsluiten als je werkt met een BouwGarant-aannemer.
  • De aanvraag voor de Nieuwbouwgarantie loopt via het bouwbedrijf.
  • Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld. Houd er rekening mee dat jouw aanvraag kan worden afgewezen.
  • Je dient jouw aannemer te betalen conform de betalingsregeling van BouwGarant.
  • Voor jouw afspraken met de aannemer moet je een modelovereenkomst van BouwGarant gebruiken met de algemene voorwaarden & toelichting die daarbij horen.
  • Als je de Nieuwbouwgarantie hebt afgesloten ontvang je een certificaat. Dit is het bewijs dat je garantie hebt.
  • De kosten van de BouwGarant Nieuwbouwgarantie bedragen 0,55% van de aanneemsom inclusief BTW. Bij een koop-aanneemsom (waarbij grond deel uitmaakt van de overeenkomst) bedraagt de premie 0,44%.

Per aanmelding van een nieuwbouwproject wordt €400 in rekening gebracht. Bij de aanmelding van appartementen zijn de aanmeldkosten variabel. Deze zijn namelijk afhankelijk van de aard en omvang van het project.

Let op: genoemde bedragen en premies zijn exclusief BTW.

Kijk hier voor de volledige Nieuwbouwgarantieregeling Eengezinswoning of de Nieuwbouwgarantieregeling Appartementsrechten.

Hier vind je de standaardovereenkomsten en algemene voorwaarden bij bouw/aankoop van een woning of appartement.

Betalingsregeling

BouwGarant raadt jou met klem aan om nooit grote bedragen vooruit te betalen aan jouw aannemer. Volg strikt de betaalregeling welke is vastgelegd in de (koop)-aannemingsovereenkomst. Check voor meer informatie over de betaalregeling.

De Opleverkeuring

Handig (én verstandig) om meteen te regelen is de opleverkeuring.

De oplevering is een belangrijk (juridisch) moment. Bij een opleverkeuring zal een onafhankelijk expert samen met jou en het bouwbedrijf de woning controleren op gebreken. De geconstateerde gebreken worden vastgelegd in een proces verbaal van oplevering.

Klik hier voor meer informatie en om de opleverkeuring direct te regelen.