Transformatiegarantie

Steeds vaker krijgen bestaande gebouwen zoals scholen en kantoren een woonfunctie. De gebouwen worden getransformeerd naar bijvoorbeeld een appartementencomplex. De Transformatiegarantie biedt dan extra zekerheid.

Terug naar het overzicht met alle garanties

Welke zekerheid biedt de Transformatiegarantie?

Met de Transformatiegarantie krijg je garantie op jouw gehele woning. Dus niet alleen wat nieuw wordt gebouwd maar ook op de bestaande delen (veel muren en de fundering zullen immers vaak blijven staan).

Transformatieprojecten zijn vaak complex. Kwaliteitsborging is daarom verplicht. Van plan tot en met de oplevering vindt professionele kwaliteitsborging plaats. Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden die het bouwbedrijf met de kwaliteitsborger afstemt.

Let op: bij dit garantieproduct hoort een garantieregeling. Lees altijd de voorwaarden. Klik verder voor de volledige Nieuwbouwgarantieregeling Eengezinswoning of de Nieuwbouwgarantieregeling Appartementsrechten met de bijlage Bijzondere regeling Transformatiegarantie.

Wat kost de Transformatiegarantie?

De Transformatiegarantie kent drie kostenposten. Naast de verzekeringspremie (0,55% van de vrij-op-naam-prijs inclusief BTW) en de aanmeldkosten van 400 euro zijn er ook kosten voor de kwaliteitsborging (maatwerk).

Let op: genoemde bedragen en premies zijn exclusief BTW.

Belangrijke punten bij de Transformatiegarantie:

 • Let er op dat je voor aanvang van de bouw beschikt over een geldig garantiecertificaat.
 • Je kunt de BouwGarant Transformatiegarantie alleen afsluiten als je werkt met een BouwGarant-aannemer.
 • Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld. Houd er rekening mee dat jouw aanvraag kan worden afgewezen.
 • Je dient jouw aannemer te betalen conform de door BouwGarant goedgekeurde betalingsregeling.
 • Er dient gewerkt te worden met een modelovereenkomst van BouwGarant. Deze zijn bij BouwGarant op te vragen.
 • Als de Transformatiegarantie is afgesloten en geaccepteerd, ontvang je een certificaat. Dit is het bewijs dat je garantie hebt.

Hoe sluit ik de Transformatiegarantie af?

De Transformatiegarantie dient altijd voor aanvang bouw te zijn afgesloten. De aanvraag loopt via jouw BouwGarant-aannemer.

 • Informeer bij jouw aannemer of het afsluiten van de Transformatiegarantie voor jouw woning mogelijk is.
 • Het bouwbedrijf dient een aanvraag voor de Transformatiegarantie in bij BouwGarant.
 • BouwGarant beoordeelt of garantie kan worden verstrekt.
 • Stel vervolgens met jouw bouwbedrijf de overeenkomst op. Het bouwbedrijf legt deze overeenkomst ter controle voor aan BouwGarant.
 • Als alles akkoord is, ontvang je per e-mail van Stichting BouwGarant jouw garantiecertificaat.

Meer weten of heb je een vraag? Neem contact op met onze Servicedesk, via 0900 224 2242 of [email protected].

Goed om ook te weten

Hier vind je de modelovereenkomsten en algemene voorwaarden bij bouw/aankoop van een woning of appartement.

Volg met betalingen altijd de termijnregeling

BouwGarant raadt jou met klem aan om nooit grote bedragen vooruit te betalen aan jouw aannemer. Volg strikt de termijnregeling die vastgelegd is in de (koop)-aannemingsovereenkomst. Lees dit document voor meer informatie over de termijnregeling.

Regel meteen een opleverkeuring

Handig (én verstandig) om meteen te regelen is de opleverkeuring. De oplevering is een belangrijk (juridisch) moment. Bij een opleverkeuring zal een onafhankelijk expert samen met jou en het bouwbedrijf de woning controleren op gebreken. De geconstateerde gebreken worden vastgelegd in een proces-verbaal van oplevering.

Klik hier voor meer informatie en om de opleverkeuring direct te regelen.