Transformatiegarantie

Steeds vaker krijgen bestaande gebouwen zoals scholen en kantoren een woonfunctie. De gebouwen worden getransformeerd naar bijvoorbeeld een appartementencomplex. De Transformatiegarantie biedt dan extra zekerheid.

Terug naar Garanties

Met de Transformatiegarantie krijg je garantie op jouw gehele woning. Dus niet alleen wat nieuw wordt gebouwd maar ook op de bestaande delen (veel muren en de fundering zullen immers vaak blijven staan).

Transformatieprojecten zijn vaak complex. Kwaliteitsborging is daarom verplicht. Van plan tot en met de oplevering vindt professionele kwaliteitsborging plaats. Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden die het bouwbedrijf met de kwaliteitsborger afstemt.

Let op! Bij dit garantieproduct hoort de garantieregeling Nieuwbouwgarantieregeling Eengezinswoning of de Nieuwbouwgarantieregeling Appartementsrechten met de bijlage Bijzondere regeling Transformatiegarantie.

Belangrijke punten bij de Transformatiegarantie

  • Let er op dat je voor aanvang van de bouw beschikt over een geldig garantiecertificaat.
  • Je kunt de BouwGarant Transformatiegarantie alleen afsluiten als je werkt met een BouwGarant-aannemer.
  • De aanvraag voor de Transformatiegarantie loopt via het bouwbedrijf.
  • Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld. Houd je er rekening mee dat jouw aanvraag kan worden afgewezen.
  • Je dient jouw aannemer te betalen conform de door BouwGarant goedgekeurde betalingsregeling.
  • Er dient gewerkt te worden met een modelovereenkomst van BouwGarant. Deze zijn bij BouwGarant op te vragen.
  • Als de Transformatiegarantie is afgesloten en geaccepteerd ontvang je een certificaat. Dit is het bewijs dat je garantie hebt.
  • De Transformatiegarantie kent drie kostenposten. Naast de verzekeringspremie (0,55% van de vrij-op-naam-prijs inclusief BTW) en de aanmeldkosten van 400 euro zijn er ook kosten voor de kwaliteitsborging (maatwerk).

Betalingsregeling

BouwGarant raad je met klem aan om nooit grote bedragen vooruit te betalen aan jouw aannemer. Volg strikt de betaalregeling welke is vastgelegd in de (koop)-aannemingsovereenkomst. Check voor meer informatie over de betaalregeling.

De Opleverkeuring

Handig (én verstandig) om meteen te regelen is de opleverkeuring.

De oplevering is een belangrijk (juridisch) moment. Bij een opleverkeuring zal een onafhankelijk expert samen met jou en het bouwbedrijf de woning controleren op gebreken. De geconstateerde gebreken worden vastgelegd in een proces verbaal van oplevering.

Klik hier voor meer informatie en om de opleverkeuring direct te regelen.