Klachten

Onze doelstelling is jouw klacht snel en vakkundig op te lossen. Wij bieden hiervoor verschillende mogelijkheden

Terug naar Service

Wanneer kan BouwGarant helpen?


BouwGarant kan bemiddelen bij klachten en geschillen na oplevering van de bouw. Bijvoorbeeld als geconstateerde gebreken niet worden hersteld, of als er in de maanden na oplevering gebreken ontstaan. BouwGarant kan alleen bemiddelen als jouw aannemer is aangesloten bij BouwGarant.

Heb je een garantiecertificaat? Lees dan hier verder.

Is je aannemer failliet? Lees dan hier verder.

Duidelijke afspraken maken


Veel klachten ontstaan door miscommunicatie. Van een BouwGarant-deelnemer mag je verwachten dat hij een heldere offerte maakt en dat afspraken duidelijk worden vastgelegd. Bevestig zelf ook altijd per mail de afspraken die je met jouw aannemer maakt, voor en tijdens de bouw. Zo heb je altijd zwart op wit wat er is afgesproken. Zorg er ook altijd voor dat de oplevering schriftelijk wordt vastgelegd. De opleverkeuring kan je via BouwGarant regelen.

Ik heb een klacht, en nu...?


Het liefst los je de klacht natuurlijk zelf op met de aannemer. Ga daarom altijd eerst in gesprek om tot een oplossing te komen waarbij het belangrijk is om de afspraken goed vast te leggen (met name de termijn waarbinnen zaken worden opgelost). Lukt dit niet, meld je klacht dan schriftelijk (via e-mail) bij jouw aannemer en geef hem nogmaals de kans om de klacht op te lossen. Stel hierbij een duidelijke termijn. Door deze schriftelijke melding heb je bovendien bewijs dat je een klacht ingediend hebt.

Klacht niet opgelost?


Heb je de klacht gemeld maar is deze niet of niet naar tevredenheid opgelost? Dan kun je een klacht melden bij BouwGarant. Dat kan alleen als de aannemer is aangesloten bij BouwGarant. De Servicedesk neemt contact op met de aannemer en zal binnen een week voor een terugkoppeling zorgen.

BouwGarant Quick Scan


Soms zijn er ‘andere ogen’ nodig om een klacht te beoordelen. Dan biedt de BouwGarant Quick Scan wellicht uitkomst.

Bij de BouwGarant Quick Scan bezoekt een onafhankelijk expert de locatie. Deze beoordeelt de kwestie, bemiddelt waar mogelijk en kan een bindende uitspraak doen. Zo wordt  een gang naar de Geschillencommissie of de rechter voorkomen.

De aannemer moet ook akkoord gaan met het uitvoeren van de Quick Scan en beide partijen moeten vooraf aangeven zich te conformeren aan de uitspraak.

"Dankzij de quick scan hadden we binnen 2 weken duidelijkheid! Iedereen tevreden!"

Belangrijk om te weten: er zijn kosten verbonden aan de Quick Scan. De aannemer betaalt €250, jij als opdrachtgever betaalt €150, exclusief BTW.

Op de BouwGarant Quick Scan is het Reglement bemiddeling BouwGarant van toepassing.

Ik heb een garantiecertificaat

Met een garantiecertificaat sta je sterker. BouwGarant kent verschillende garantieproducten.

Als je een garantiecertificaat hebt:

  • Meld je klacht schriftelijk (per email is ook prima) bij je aannemer.
  • Ontdek je het gebrek binnen drie maanden na oplevering, dan kun je bij nieuwbouw gebruik maken van de 5%-regeling. Je vraagt dan aan de notaris (een deel) van het depot te handhaven
  • Wanneer de aannemer niet binnen 4 weken reageert of de klachten niet erkent, stel de aannemer dan in gebreke. Dit doe je schriftelijk (per e-mail) waarin je een duidelijke termijn aangeeft om te reageren, meestal is dit 2 weken. Mail BouwGarant altijd een kopie zodat wij op de hoogte zijn.
  • Geen oplossing? Meld je klacht bij BouwGarant. BouwGarant gaat contact met de aannemer opnemen.
  • Desgewenst kan je de BouwGarant Quick Scan overwegen als mogelijkheid om samen met je aannemer tot een oplossing te komen.
  • Is er geen oplossing of zicht hierop, dan kan je het geschil melden bij de Geschillencommissie.
  • De Geschillencommissie doet vervolgens (na onderzoek ter plaatse) een uitspraak die de aannemer moet nakomen.
  • Komt de aannemer de uitspraak niet na? Dan kan je aanspraak maken op je certificaat en wordt het een ‘verzekeringszaak’.

Let op! Bij een verbouwing mag je altijd de Geschillencommissie inschakelen en hoef je – in tegenstelling tot nieuwbouw – niet te beschikken over een certificaat.

Garantietermijnen Nieuwbouwgarantie 

Heb je een garantiecertificaat voor je nieuwbouwwoning of appartement? Voor de meeste zaken geldt dan een garantietermijn van 6 jaar. Voor gebreken die de constructie in gevaar (kunnen) brengen is deze termijn 10 jaar. In de garantieregelingen zijn de details te vinden.

Geschillencommissie

Als partijen er samen echt niet uitkomen dan is de Geschillencommissie het juiste loket.

De Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw is een onafhankelijk en laagdrempelig organisatie die uitsluitend voor particulieren toegankelijk is.

Meer informatie vind je op www.geschillencommissie.nl en www.consuwijzer.nl 

Voorkomen is beter…

Natuurlijk wil je meningsverschillen met jouw aannemer voorkomen. Wat kun je zelf doen om het (ver)bouwproces soepel te laten verlopen? De 7 stappen in dit filmpje helpen je daarbij: