Klachten

Onze doelstelling is uw klacht snel en vakkundig op te lossen. Wij bieden hiervoor verschillende mogelijkheden.

Wanneer kan BouwGarant helpen?

BouwGarant kan bemiddelen bij klachten en geschillen na oplevering van de bouw. Bijvoorbeeld als uw aannemer geconstateerde gebreken niet herstelt, of als er in de maanden na oplevering gebreken ontstaan. BouwGarant kan alleen bemiddelen als uw aannemer is aangesloten bij BouwGarant.

 

Duidelijke afspraken maken

Veel klachten ontstaan door miscommunicatie. Van een BouwGarant-aannemer mag u verwachten dat hij een heldere offerte maakt en dat afspraken duidelijk worden vastgelegd.  Bevestig zelf ook altijd per mail de afspraken die u met uw aannemer maakt, voor en tijdens de bouw. Zo heeft u altijd zwart op wit wat er is afgesproken. Zorg er ook altijd voor dat de oplevering schriftelijk wordt vastgelegd in een Procesverbaal van oplevering.

 

Ik heb een klacht, en nu...?

Het liefst lost u de klacht natuurlijk zelf op met uw aannemer. Ga daarom altijd eerst in gesprek met uw aannemer en probeer samen tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, meld uw klacht dan schriftelijk (via e-mail) bij uw aannemer en geef hem nogmaals de kans om de klacht op te lossen. Door uw schriftelijke melding heeft u bovendien bewijs dat u een klacht ingediend heeft.

 

Klacht niet opgelost?

Heeft u de klacht gemeld bij uw aannemer maar is deze niet of niet naar tevredenheid opgelost? Dan kunt u uw klacht melden bij BouwGarant. Dat kan alleen als uw aannemer is aangesloten bij BouwGarant. De Servicedesk neemt binnen 2 werkdagen contact met u op.

 

Klacht gemeld, hoe nu verder?

Na ontvangst van uw klacht zal de Servicedesk contact opnemen met het bouwbedrijf. Vaak wordt de klacht alsnog naar tevredenheid opgelost. Soms kan het handig zijn een onafhankelijk expert de kwestie te laten bekijken, hiervoor is de BouwGarant Quick Scan geschikt.

 

Is de BouwGarant Quick Scan geen optie? Dan kunt u wellicht een beroep op uw garantiecertificaat. Tot slot kunt u uw klacht ook voorleggen aan de Geschillencommissie.

 

BouwGarant Quick Scan

U kunt ervoor kiezen om de BouwGarant Quick Scan uit te laten voeren. De Quick Scan kan een gang naar de Geschillencommissie voorkomen. De aannemer moet ook akkoord gaan met het uitvoeren van de Quick Scan en beide partijen moeten vooraf aangeven zich te conformeren aan de uitspraak door het tekenen van de Vaststellingsovereenkomst.

 

"Dankzij de quick scan hadden we binnen 2 weken duidelijkheid! Iedereen tevreden!"


Bij de BouwGarant Quick Scan komt een onafhankelijke expert bij u langs. Hij doet een bindende uitspraak over het geschil. U en uw aannemer krijgen binnen twee weken uitsluitsel. Belangrijk om te weten: er zijn kosten verbonden aan de Quick Scan. De aannemer betaalt €250, u als opdrachtgever betaalt €150, exclusief BTW.

 

Op de BouwGarant Quick Scan is het Reglement bemiddeling BouwGarant van toepassing.

 

Garantie afgesloten?

Als u geen BouwGarant Quick Scan laat uitvoeren, kunt u na oplevering van de bouw beroep doen op de garantie van BouwGarant, mits u deze heeft afgesloten. De garantie geldt ook bij faillissement van het bouwbedrijf. BouwGarant kent een Nieuwbouwgarantie, een Verbouwgarantie en een EnergiePrestatieGarantie.

 

Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw

De meeste klachten worden opgelost, als u als opdrachtgever zelf in gesprek blijft met uw aannemer, of door bemiddeling van BouwGarant. Maar mocht de BouwGarant Quick Scan niet tot een oplossing leiden en u heeft geen BouwGarant-garantie afgesloten, dan kunt u de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw.

 

Dit is een onafhankelijk, laagdrempelig loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en bouwbedrijven. De Geschillencommissie is een initiatief van Stichting BouwGarant, Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond.

 

De Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw is er voor:

  • Particuliere opdrachtgevers
  • Die een verbouwing, een restauratie of onderhoud laten uitvoeren door een bij BouwGarant aangesloten bouwbedrijf
  • Die een nieuwbouwwoning laten bouwen waarvoor de Nieuwbouwgarantie van BouwGarant is afgesloten.

Meer informatie vindt u op www.geschillencommissie.nl en www.consuwijzer.nl

 

Voorkomen is beter…

Natuurlijk wilt u meningsverschillen met uw aannemer voorkomen. Wat kunt u zelf doen om het (ver)bouwproces soepel te laten verlopen? De 7 stappen in dit filmpje helpen u daarbij:

7 Stappen voor optimale zekerheid