Klachten

Onze doelstelling is jouw klacht snel en vakkundig op te lossen. Wij bieden hiervoor verschillende mogelijkheden.

Wanneer kan BouwGarant helpen?

BouwGarant kan bemiddelen bij klachten en geschillen na oplevering van de bouw. Bijvoorbeeld als jouw aannemer geconstateerde gebreken niet herstelt, of als er in de maanden na oplevering gebreken ontstaan. BouwGarant kan alleen bemiddelen als jouw aannemer is aangesloten bij BouwGarant.

 

Duidelijke afspraken maken

Veel klachten ontstaan door miscommunicatie. Van een BouwGarant-aannemer mag je verwachten dat hij een heldere offerte maakt en dat afspraken duidelijk worden vastgelegd.  Bevestig zelf ook altijd per mail de afspraken die je met jouw aannemer maakt, voor en tijdens de bouw. Zo heb je altijd zwart op wit wat er is afgesproken. Zorg er ook altijd voor dat de oplevering schriftelijk wordt vastgelegd in een Procesverbaal van oplevering.

 

Ik heb een klacht, en nu...?

Het liefst los je de klacht natuurlijk zelf op met jouw aannemer. Ga daarom altijd eerst in gesprek met jouw aannemer en probeer samen tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, meld je klacht dan schriftelijk (via e-mail) bij jouw aannemer en geef hem nogmaals de kans om de klacht op te lossen. Door jouw schriftelijke melding heb je bovendien bewijs dat je een klacht ingediend hebt.

 

Klacht niet opgelost?

Heb je de klacht gemeld bij jouw aannemer maar is deze niet of niet naar tevredenheid opgelost? Dan kun je jouw klacht melden bij BouwGarant. Dat kan alleen als jouw aannemer is aangesloten bij BouwGarant. De Servicedesk neemt binnen 2 werkdagen contact met jou op.

 

Klacht gemeld, hoe nu verder?

Na ontvangst van jouw klacht zal de Servicedesk contact opnemen met het bouwbedrijf. Vaak wordt de klacht alsnog naar tevredenheid opgelost. Soms kan het handig zijn een onafhankelijk expert de kwestie te laten bekijken, hiervoor is de BouwGarant Quick Scan geschikt.

 

Is de BouwGarant Quick Scan geen optie? Dan kun je wellicht een beroep op jouw garantiecertificaat. Tot slot kun je jouw klacht ook voorleggen aan de Geschillencommissie.

 

BouwGarant Quick Scan

Je kunt ervoor kiezen om de BouwGarant Quick Scan uit te laten voeren. De Quick Scan kan een gang naar de Geschillencommissie voorkomen. De aannemer moet ook akkoord gaan met het uitvoeren van de Quick Scan en beide partijen moeten vooraf aangeven zich te conformeren aan de uitspraak.

 

"Dankzij de quick scan hadden we binnen 2 weken duidelijkheid! Iedereen tevreden!"


Bij de BouwGarant Quick Scan komt een onafhankelijke expert bij je langs. Hij doet een bindende uitspraak over het geschil. Jij en jouw aannemer krijgen binnen twee weken uitsluitsel. Belangrijk om te weten: er zijn kosten verbonden aan de Quick Scan. De aannemer betaalt €250, jij als opdrachtgever betaalt €150, exclusief BTW.

 

Op de BouwGarant Quick Scan is het Reglement bemiddeling BouwGarant van toepassing.

 

Garantie afgesloten?

Als je geen BouwGarant Quick Scan laat uitvoeren, kun je na oplevering van de bouw beroep doen op de garantie van BouwGarant, mits je deze hebt afgesloten. De garantie geldt ook bij faillissement van het bouwbedrijf. BouwGarant kent een Nieuwbouwgarantie, een Verbouwgarantie en een EnergiePrestatieGarantie.

 

Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw

De meeste klachten worden opgelost, als jij als opdrachtgever zelf in gesprek blijft met jouw aannemer, of door bemiddeling van BouwGarant. Maar mocht de BouwGarant Quick Scan niet tot een oplossing leiden en je hebt geen BouwGarant-garantie afgesloten, dan kun je de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw.

 

Dit is een onafhankelijk, laagdrempelig loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en bouwbedrijven. De Geschillencommissie is een initiatief van Stichting BouwGarant, Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond.

 

De Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw is er voor:

  • Particuliere opdrachtgevers
  • Die een verbouwing, een restauratie of onderhoud laten uitvoeren door een bij BouwGarant aangesloten bouwbedrijf
  • Die een nieuwbouwwoning laten bouwen waarvoor de Nieuwbouwgarantie van BouwGarant is afgesloten.

Meer informatie vind je op www.geschillencommissie.nl en www.consuwijzer.nl

 

Voorkomen is beter…

Natuurlijk wil je meningsverschillen met jouw aannemer voorkomen. Wat kun je zelf doen om het (ver)bouwproces soepel te laten verlopen? De 7 stappen in dit filmpje helpen je daarbij:

7 Stappen voor optimale zekerheid