Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Of we nou willen of niet: de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) komt er aan!

Deze wet heef invloed op je bedrijfsvoering. Zowel hoe je met je opdrachtgevers omgaat als met de bevoegde instanties. Voor nieuwbouw treedt de WKB op 1 januari 2024 in werking. Bij verbouw gaat het publiekrechtelijke deel van de WKB (het inschakelen van een kwaliteitsborger) pas in 2025 in. Het privaatrechtelijke deel (o.a. wijziging aansprakelijkheid, opleverdossier) gaat bij verbouw wel op 1 januari 2024 in.

Vorig jaar is BouwGarant gestart met voorlichting. Er zijn workshops georganiseerd, er is een e-learning gemaakt (zeker het kijken waard!) en een brochure verspreid (let op: de data genoemd in deze publicaties zijn door het uitstel naar 2024 niet meer actueel.)

Veel gestelde vragen

In maart is de deelnemers gevraagd welke vragen leven rond de WKB. Hier vind je de meest gestelde vragen en de antwoorden.

Aanpassingen in overeenkomsten

BouwGarant zal de aanpassingen doorvoeren in de standaardovereenkomsten die worden gebruikt bij Nieuwbouw met garantie. In uw eigen overeenkomsten zal u zelf een aantal zaken op moeten nemen zoals de afspraken over de inhoud van het consumentendossier.

Aanpassingen in de algemene voorwaarden

In de COVO2010 en de AVA zullen een aantal wijzigingen worden doorgevoerd. De voorwaarden zullen in de loop van het jaar beschikbaar zijn.

Consumentendossier

In de overeenkomst met uw klant maakt u afspraken over de inhoud van het consumentendossier. Zie hier een voorbeeld.

Heb ik voor dit werk een kwaliteitsborger nodig?

Informatie en een handige beslisboom volgen.

Lijst van kwaliteitsborgers

Hiervoor kan je het register raadplegen op de website van de Vereniging Kwaliteitsborging Nederland. 

Is er straks een loket waar ik terecht kan?

Informatie volgt.

Handige links:

www.stichtingibk.nl/bouwen 

www.rijksoverheid.nl/wkb 

www.bouwendnederland.nl/wet-kwaliteitsborging