Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Of we nou willen of niet: de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) komt er aan!

Deze wet heef invloed op je bedrijfsvoering. Zowel hoe je met je opdrachtgevers omgaat als met de bevoegde instanties.

Stichting BouwGarant wil haar deelnemers zo goed mogelijk voorbereiden op de nieuwe wet (die naar alle waarschijnlijkheid op 1 januari 2023 ingaat). Dit doen we in drie stappen:

  • Alle deelnemers hebben een brochure ontvangen met heldere uitleg over de Wkb.
  • Alle deelnemers hebben toegang tot een e-learning. In een halfuurtje helemaal bijgepraat met duidelijke voorbeelden.
  • In het najaar worden in het land workshops georganiseerd. 

Over een aantal onderwerpen vind je hieronder meer informatie (zoals toegezegd in de brochure).

Aanpassingen in overeenkomsten

BouwGarant zal de aanpassingen doorvoeren in de standaardovereenkomsten die worden gebruikt bij Nieuwbouw met garantie. In uw eigen overeenkomsten zal u zelf een aantal zaken op moeten nemen zoals de afspraken over de inhoud van het consumentendossier.

Aanpassingen in de algemene voorwaarden

In de COVO2010 en de AVA zullen een aantal wijzigingen worden doorgevoerd. De voorwaarden zullen in de loop van het jaar beschikbaar zijn.

Consumentendossier

In de overeenkomst met uw klant maakt u afspraken over de inhoud van het consumentendossier. Zie hier een voorbeeld.

Heb ik voor dit werk een kwaliteitsborger nodig?

Informatie en een handige beslisboom volgen.

Lijst van kwaliteitsborgers

Hiervoor kan je het register raadplegen op de website van de Vereniging Kwaliteitsborging Nederland. 

Is er straks een loket waar ik terecht kan?

Informatie volgt.

Handige links:

www.stichtingibk.nl/bouwen 

www.rijksoverheid.nl/wkb 

www.bouwendnederland.nl/wet-kwaliteitsborging