7 dingen die je wilt weten voordat je een overeenkomst met je aannemer tekent

Je hebt een betrouwbare aannemer gevonden voor je (ver)bouwproject. Wat fijn! Die stap mag je dus van je to do-lijstje afvinken. Voordat de werkzaamheden beginnen, stellen jullie samen een overeenkomst op. Maar wat staat hier allemaal in en - nog belangrijker - waar moet je zelf nog scherp op zijn? Bereid je goed voor met onze tips.

1. Zijn de werkzaamheden en materialen duidelijk omschreven?

Een van de belangrijkste onderdelen van de overeenkomst met je aannemer is de beschrijving van de werkzaamheden. Hieruit moet je kunnen opmaken welk werk er precies zal worden uitgevoerd. Idealiter is dit zo duidelijk beschreven dat zelfs een ongerelateerde, derde partij het document zou kunnen lezen en begrijpen wat de klus inhoudt.

Maak daarom specifieke afspraken met je aannemer over de werkzaamheden die zij uitvoeren, de materialen die ze hiervoor gebruiken en volgens welke tekeningen ze gaan (ver)bouwen. Leg alles vast in de overeenkomst. Hoe specifieker de omschrijving, des te minder ruimte er later is voor discussie. Daarnaast is het verstandig om duidelijk te maken welke werkzaamheden je zelf gaat oppakken (mocht dit het geval zijn). Denk bijvoorbeeld aan het slopen van oude materialen, het schilderen van muren of het installeren van keukenapparatuur.

2. Hoe en wanneer vindt de betaling plaats?

Voor de betaling kun je op verschillende manieren een prijs afspreken. Als de aannemer werkt met een uurtarief, een open begroting of een richtprijs weet je vooraf niet goed wat je uiteindelijk voor de bouw betaalt. Je hebt de meeste zekerheid als jullie samen een vaste prijs afspreken. Leg ook vast wanneer je betaalt. Bij een kleine verbouwing is het soms mogelijk in één keer achteraf te betalen, maar bij een wat grotere verbouwing is het gebruikelijk om in termijnen te betalen. Zorg er dan altijd voor dat de betalingen gelijk lopen met de vorderingen van het werk. Betaal dus niet vooruit; als je aannemer tijdens het project failliet gaat, ben je in zo’n geval misschien je geld kwijt.

Verder is het belangrijk om in de overeenkomst te vermelden of er nog extra kosten bij kunnen komen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij zogenaamde 'stelposten'. Dit zijn gereserveerde bedragen voor bepaalde onderdelen van de verbouwing waarvan de kosten nog niet precies bekend zijn.

3. Zijn de startdatum, duur en opleveringsdatum van de verbouwing duidelijk vastgelegd?

Overleg met je aannemer op welke datum ze met de verbouwing starten en wanneer het project uiterlijk klaar is en aan jou wordt opgeleverd. In plaats van een concrete opleveringsdatum kun je ook een bredere periode (van een paar dagen of weken) vastleggen waarbinnen alles klaar moet zijn. Spreek als stok achter de deur ook een vergoeding af voor iedere dag dat ze te laat opleveren.

4. Welke algemene voorwaarden gelden er?

Informeer bij je aannemer welke algemene voorwaarden gelden (naast de specifieke afspraken in de overeenkomst). In de algemene voorwaarden vind je belangrijke details. Ze zouden moeten aangeven welke wetten en regels van toepassing zijn op de overeenkomst. Er kunnen ook bepalingen in staan over intellectueel eigendom, met name als er tekeningen of plannen worden gebruikt tijdens het project. Daarnaast bevatten de algemene voorwaarden vaak secties over het oplossen van geschillen en het beëindigen van de overeenkomst.

5. Zijn er ontbindende voorwaarden opgenomen?

Misschien zijn er nog zaken onzeker op het moment dat je de overeenkomst voor je (ver)bouwproject wilt tekenen. Je weet bijvoorbeeld nog niet of je de financiering wel rond krijgt. Of misschien is de vergunning voor de verbouwing nog niet definitief, bijvoorbeeld omdat je buren bezwaar hebben gemaakt. Voor dit soort situaties kun je zogeheten ontbindende voorwaarden in de overeenkomst opnemen. Daarmee mag je binnen een afgesproken termijn nog van de gemaakte afspraken afzien.

6. Ben je beschermd tegen faillissement van je aannemer?

Een van de grootste risico’s die je bij een verbouwing loopt, is dat je aannemer failliet gaat. Het werk moet dan door een ander afgemaakt worden - en dit is vaak veel duurder. Je kunt jezelf hiertegen beschermen door een aannemer te kiezen die is aangesloten bij een keurmerk en een garantie te regelen.

7. Welke garanties biedt je aannemer op het werk?

Maak afspraken over garantie tijdens de werkzaamheden en over de periode waarbinnen je aannemer aansprakelijk is voor gebreken. Dit kunnen jullie ook in de voorwaarden opnemen. Nog een laatste tip: ga na of je aannemer een CAR-verzekering heeft afgesloten. Deze dekt schade die ontstaat tijdens de (ver)bouwwerkzaamheden. Het is afhankelijk van de polisvoorwaarden welke schade precies wordt gedekt.