Quick Scan: hulp bij een geschil met je aannemer

Je gaat er van tevoren natuurlijk niet vanuit, maar het zou kunnen dat er onenigheid ontstaat tussen jou en de aannemer. Dat is vervelend, want je wilt dat het (ver)bouwproces zo soepel mogelijk verloopt. Snel tot een goede oplossing (voor beide partijen) komen is dan ook gewenst. BouwGarant kan bemiddelen als je klachten hebt, zoals niet-herstelde gebreken of nieuwe gebreken die na oplevering ontstaan. Je aannemer moet dan wel aangesloten zijn bij BouwGarant.

Voorkom klachten

Veel klachten ontstaan door miscommunicatie. De grootste winst valt dus te behalen door dit zoveel mogelijk te voorkomen.

  • De aannemer zorgt voor een heldere offerte en legt afspraken duidelijk vast. Heb je vragen of twijfel je wat nu precies onderdeel is van de offerte? Bespreek dit voor je akkoord gaat.
  • Bevestig zelf altijd per mail de afspraken die je met je aannemer maakt. Doe dit voor, tijdens en na de bouw. Zo heb je alles altijd zwart op wit.
  • Zorg er altijd voor dat de oplevering schriftelijk wordt vastgelegd. Kun je assistentie bij de opleverkeuring gebruiken om zeker te zijn dat je geen verborgen gebreken mist? Schakel dan een onafhankelijk expert in.

Toch een klacht?

Het liefst los je de klacht natuurlijk zelf op met de aannemer. Ga daarom eerst in gesprek om tot een oplossing te komen. Als die oplossing er is, zorg dan dat je de afspraken hierover zwart op wit vastlegt voor beide partijen. Kom je er toch niet uit tijdens het gesprek? Meld je klacht dan schriftelijk bij jouw aannemer en geef hem nogmaals de kans om de klacht op te lossen. Stel hierbij een duidelijke termijn. Door deze schriftelijke melding heb je bovendien bewijs dat je een klacht hebt ingediend.

In het ongelukkige geval dat het bovenstaande niet tot een gewenst resultaat heeft geleid, dan kun je jouw klacht melden bij BouwGarant. Let op: dat kan alleen als de aannemer is aangesloten bij BouwGarant. De Servicedesk neemt vervolgens contact op met de aannemer en zal binnen een week voor een terugkoppeling zorgen.

Quick Scan

Soms zijn er ‘andere ogen’ nodig om een klacht te beoordelen. Dan biedt de Quick Scan wellicht uitkomst. Hierbij schakelen we een onafhankelijk deskundige in die beoordeelt of jouw klacht gehonoreerd kan worden. De expert bezoekt de locatie en baseert zijn oordeel op bouwkundige gronden. Houd er rekening mee dat de uitspraak van de expert bindend is. Het doel hiervan is om de gang naar een geschillencommissie of de rechter te voorkomen.

Je kunt een Quick Scan niet opleggen aan de aannemer, deze dient ook akkoord te gaan met het inschakelen van deze procedure. Vooraf geven jullie beiden aan dat jullie je conformeren aan de uitspraak van de onafhankelijke expert.

Om de procedure in gang te kunnen zetten, dien je een verzoek tot bemiddeling schriftelijk in te dienen. Dit kan per post naar Stichting BouwGarant, Postbus 340 (2700AH) Zoetermeer of per email naar i[email protected]. Verstrek alle documenten die voor bemiddeling of klachtenbehandeling relevant kunnen zijn, zoals eerdere communicatie, afspraken met je aannemer of documenten van de opleverkeuring.

Bij een Quick Scan zijn bepaalde kosten gemoeid. De aannemer betaalt €250 en jij als opdrachtgever betaalt €150, exclusief BTW. Indien een klacht vanwege feitelijke of juridische complexiteit niet eenvoudig door een deskundige kan worden beoordeeld, wordt de Quick Scan beëindigd. Het geschil zal dan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Verbouwingen, Raad van Arbitrage of burgerrechter.

Op de BouwGarant Quick Scan is het Reglement bemiddeling BouwGarant van toepassing.