FAQ

BouwGarant krijgt veel vragen van consumenten over bouwen, verbouwen en renoveren. De meest voorkomende hebben we hieronder verzameld.

Staat jouw vraag er niet bij? Onze Servicedesk helpt je graag verder: tel 0900 224 2242 of info@bouwgarant.nl.

 

 

 

 

Vragen over de offerte

Mag een aannemer kosten berekenen voor het maken van een offerte?

Ja, dat mag. Het maken van een complete offerte vergt veel tijd. De aannemer moet echter voor het uitbrengen van de offerte met je afspreken dat hij hiervoor kosten berekent. Als de aannemer jouw opdracht krijgt, verrekent hij deze kosten vaak weer met de aanneemsom. Maar ook als je niet met de aannemer in zee gaat, mag hij een factuur sturen voor de offerte. Maak hierover vooraf altijd duidelijke afspraken met jouw aannemer.

 

Mijn aannemer vraagt een aanbetaling, is dat normaal?

Dit is geen vreemde vraag van de aannemer: hij zal immers materiaal in moeten kopen om met jouw bouw- of verbouwopdracht te kunnen starten. Hoeveel je aanbetaalt, stem je zelf met jouw aannemer af. In de regel is dit maximaal 10%. Zorg ervoor dat je tijdens de bouw geen grote bedragen vooruit betaalt.

 

Is er een standaard uurtarief voor aannemers?

Nee, dat is er niet. De aannemer zal zijn uurtarief berekenen op basis van zijn lasten en de uit te voeren werkzaamheden.

 

 

 

Vragen over de Verbouwgarantie

Moet ik een Verbouwgarantie of een Nieuwbouwgarantie afsluiten?

Voor werkzaamheden aan een bestaand pand sluit je een Verbouwgarantie af. Dit geldt voor verbouwingen in en aan de woning, maar bijvoorbeeld ook voor een aanbouw, een opbouw of een garage aan de woning. De Nieuwbouwgarantie sluit je af als je een geheel nieuw pand laat bouwen.

 

Hoe sluit ik de BouwGarant Verbouwgarantie af?

De Verbouwgarantie voor een aanneemsom tot €75.000 exclusief BTW regel je zelf eenvoudig via het webformulier onderaan deze pagina.

Voor aanvragen boven de €75.000 gebruik je dit formulier: Aanvraagformulier Verbouwgarantie.

 

Mijn aanneemsom is hoger dan €350.000, exclusief BTW. Kan ik toch de Verbouwgarantie afsluiten?

Nee, dit kan niet. De Verbouwgarantie is er voor aanneemsommen tot €350.000, exclusief BTW.

 

Mijn architect begeleidt de bouw. Kan ik nu ook de Verbouwgarantie afsluiten?

Ja, dat kan. Let er wel op dat juiste voorwaarden (Covo2010) van toepassing worden verklaard. Je vindt de Covo2010 hier.

 

Ik heb een Verbouwgarantie. De kosten voor mijn verbouwing komen door meerwerk boven de €350.000 uit. Hoe werkt dit dan met de garantie?

Bij de Verbouwgarantie geldt een aanneemsom van maximaal €350.000 exclusief BTW. Als de kosten tijdens de bouw toch hoger uitvallen, dan is het aan de verzekeraar om te besluiten hoe hij daarmee omgaat. Neem in dit geval contact op met de Servicedesk van BouwGarant: 0900 224 2242 of info@bouwgarant.nl.

 

Kan een bouwwerk dat onder regie wordt uitgevoerd (zonder vaste aanneemsom) worden aangemeld voor de Verbouwgarantie?

Ja, dat kan. Let er wel op dat juiste voorwaarden (Covo2010) gebruikt worden. Je vindt de Covo2010 hier.

 

Wanneer is er sprake van start van de bouw?

Bij aanvang van de bouw dienen er daadwerkelijk bouwactiviteiten plaats te vinden op de bouwlocatie.

 

Het is meer dan anderhalf jaar na oplevering van de bouw en ik heb een klacht. Wat kan BouwGarant doen?

Als de oplevering langer dan 18 maanden geleden heeft plaatsgevonden, kun je geen aanspraak meer maken op de Verbouwgarantie. Maar uiteraard heb je rechten op basis van de voorwaarden waaronder is gebouwd. Raadpleeg hiervoor jouw voorwaarden.
Je kunt er ook samen met uw aannemer voor kiezen om de BouwGarant Quick Scan uit te laten voeren. Bij de BouwGarant Quick Scan komt een onafhankelijke expert bij je langs. Hij doet een bindende uitspraak over het geschil. Jij en jouw aannemer krijgen binnen twee weken uitsluitsel. Belangrijk om te weten: er zijn kosten verbonden aan de Quick Scan. De aannemer betaalt €250, jij als opdrachtgever betaalt €150, exclusief BTW.

 

 

Vragen over de Nieuwbouwgarantie

Welke zekerheid biedt de Nieuwbouwgarantie?

De Nieuwbouwgarantie biedt twee zekerheden. Ten eerste biedt het de zekerheid dat wanneer de bouwer tijdens de bouw failliet gaat, de woning conform garantieregeling kan worden afgebouwd. Ten tweede kan een beroep op het certificaat worden gedaan als het bouwbedrijf onvolkomenheden (vanaf drie maanden na oplevering) niet kan of wil oplossen.

 

Deze laatste garantie gaat pas drie maanden na oplevering in omdat de bouwer drie maanden de tijd krijgt om eventuele gebreken, die zijn vastgesteld bij de oplevering, te herstellen.

 

Hoe sluit ik de BouwGarant Nieuwbouwgarantie af?

Dit zijn de stappen:

  • De garantie dient altijd voor aanvang bouw te zijn afgesloten.
  • Informeer bij jouw bouwbedrijf of het afsluiten van de Nieuwbouwgarantie voor jouw woning mogelijk is.
  • Het bouwbedrijf dient een aanvraag voor de Nieuwbouwgarantie in bij BouwGarant.
  • BouwGarant beoordeelt of garantie kan worden verstrekt.
  • Stel vervolgens met jouw bouwbedrijf de koop-aannemingsovereenkomst op. Het bouwbedrijf legt deze overeenkomst ter controle voor aan BouwGarant.
  • Als alles akkoord is, ontvang je per email van Stichting BouwGarant jouw garantiecertificaat.

Meer weten? Je kunt met jouw vragen terecht bij de onze Servicedesk, via 0900 224 2242 of info@bouwgarant.nl.

 

Moet ik een apart aanvraagformulier invullen om de Nieuwbouwgarantie aan te vragen?

Nee, de aanvraag voor de Nieuwbouwgarantie loopt via jouw bouwbedrijf. Let op: dit betekent niet automatisch dat de garantie ook wordt verstrekt. Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld. Houd je er rekening mee dat jouw aanvraag kan worden afgewezen.

 

Hoe weet ik zeker dat mijn woning wordt gebouwd met Nieuwbouwgarantie?

Als je in het bezit bent van het geldige garantiecertificaat, dan weet je zeker dat jouw woning onder de Nieuwbouwgarantie wordt gebouwd. Let er op dat je over dit certificaat beschikt, voordat de bouw start.


Is de Nieuwbouwgarantie verplicht bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

De Nieuwbouwgarantie van BouwGarant valt onder het keurmerk van de Stichting GarantieWoning. Als je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie voor een nieuwbouwwoning af wilt sluiten, is een garantie met dit keurmerk een vereiste.


Moet ik de standaardovereenkomsten met algemene voorwaarden & toelichting gebruiken bij de Nieuwbouwgarantie?

Ja, dat is een vereiste voor het verkrijgen van garantie. Kijk goed welke overeenkomst je in jouw situatie dient te gebruiken. Twijfel je? Neem dan contact op met jouw bouwbedrijf of met de Servicedesk van BouwGarant: 0900 224 2242 of info@bouwgarant.nl.
Hier vind je de standaardovereenkomsten en algemene voorwaarden bij bouw/aankoop van een woning of appartement.

 

Welke (koop)-aannemingsovereenkomst moet ik gebruiken?

Voor eengezinswoningen zijn vier overeenkomsten beschikbaar. Daarnaast kent BouwGarant drie verschillende overeenkomsten voor appartementsrechten.

 

Het belangrijkste onderscheid in de overeenkomsten is of de woning met of zonder grond wordt verkocht. Als de ondernemer de grond verkoopt én de woning bouwt, dan wordt gebruik gemaakt van de koop-aannemingsovereenkomst. De aannemingsovereenkomst wordt gebruikt als het bouwbedrijf de woning bouwt, maar niet de grond verkoopt. In dit geval wordt de voor de grond een aparte overeenkomst gesloten die onlosmakelijk met de aannemingsovereenkomst is verbonden (behalve als de grond reeds in uw bezit is). De koopovereenkomst wordt gehanteerd wanneer de woning gereed is (en nog niet eerder bewoond) en wordt verkocht.

 

Wanneer kies ik voor de Overeenkomst voor kavelbouw?

Voor de bouw van een vrijstaande woning is de Aannemingsovereenkomst Kavelbouw ontwikkeld. In vergelijking met de ‘gewone’ Aannemingsovereenkomst bevat de overeenkomst voor Kavelbouw enkele bepalingen die specifiek op dit type bouw betrekking hebben. Bijvoorbeeld als het gaat om afspraken inzake nutsaanvraag, betalingscondities en vergunningaanvraag.


Wanneer mag ik de factuur betalen?

Het is van groot belang dat u de termijnregeling strikt volgt. In bijgaand document lees je hierover belangrijke informatie. Informatie over termijnregeling.

 

Valt eventueel meerwerk ook onder de Nieuwbouwgarantie?

Alleen als dit meerwerk schriftelijk is overeengekomen tussen het bouwbedrijf en opdrachtgever. Het bouwbedrijf is verantwoordelijk voor de werkzaamheden. De betalingen worden door de opdrachtgever aan het bouwbedrijf gedaan (dus niet aan bijvoorbeeld een onderaannemer).

 

Als door de opdrachtgever een opdracht wordt verstrekt aan een derde, dan valt dit meerwerk niet onder de Nieuwbouwgarantie.


Mag ik bij de oplevering van mijn nieuwe woning 5% inhouden?

Het is een wettelijk recht dat je bij de oplevering van een nieuwbouwwoning of appartement de laatste 5% van de aanneemsom in depot mag storten bij de notaris. De aannemer mag ook een bankgarantie stellen van 5% van de aanneemsom en deponeren bij de notaris. In dit laatste geval dient wel de gehele aanneemsom aan de aannemer betaald te worden.
Drie maanden na de opleverdatum valt het depot of de bankgarantie vrij. Tenzij er gebreken zijn en je verdere betaling wil opschorten (opschortingsrecht). Dit dient dan uiteraard tijdig aan de notaris kenbaar te worden gemaakt.


Wanneer valt de 5% depot vrij?

Drie maanden nadat de oplevering heeft plaatsgevonden valt het depot vrij (deze periode wordt de onderhoudstermijn genoemd). De opdrachtgever kan - bij gegronde redenen - de notaris kenbaar maken de betaling op te schorten. Dit bedrag dient wel in redelijke verghouding te staan tot de eventuele gebreken die nog open staan.

 

Mag het depot worden geblokkeerd als tijdens de onderhoudsperiode een klacht ontstaat?

Het depot mag ook worden achtergehouden bij klachten die tijdens de onderhoudstermijn van drie maanden aan de dag treden. Het gaat dan om punten die niet zichtbaar waren bij de oplevering, maar daarna naar voren zijn gekomen. Bijvoorbeeld een klemmende deur of een lekkage. Het is niet van toepassing op bijvoorbeeld oneffenheden in het stucwerk. Het in te houden bedrag moet daarna dan wel in redelijke verhouding staan tot de tekortkomingen. Dus dat is niet perse het hele depotbedrag van 5% van de aanneemsom.

 

Wat zijn opschortende voorwaarden?

Soms neemt de bouwer van een nieuwbouwwoning opschortende voorwaarden op in de koop-/aannemingsovereenkomst. De overeenkomst treedt pas in werking als aan al deze voorwaarden is voldaan. Is dit niet het geval, dan komt de overeenkomst niet tot stand.

 

Een voorbeeld van een opschortende voorwaarde is bijvoorbeeld de vergunning die eerst verstrekt moet zijn of dat een minimum aantal woningen verkocht moet zijn. Meestal hangt er een termijn van meerdere maanden aan een opschortende voorwaarde.

 

Tip: Jouw hypotheekofferte is beperkt geldig. Let erop dat de geldigheidsduur van de offerte langer is dan de termijn van de opschortende voorwaarde en aansluit op de verwachte startdatum van de bouw. Zo bespaar je zich eventuele verlengingskosten (bron: veh).

 

Werkbare dagen, hoe werkt dat?

Werkbare werkdagen zijn dagen waarop in de bouw wordt gewerkt. Een kalenderjaar telt gemiddeld 180 werkbare werkdagen. Feestdagen, collectieve vakanties vallen niet onder de werkbare dagen. En dan zijn er de zogenaamde 'onwerkbare dagen'. Dit zijn dagen waarop de bouw, bijvoorbeeld door weersomstandigheden, grotendeels stilligt. 

 

In de koop-/aannemingsovereenkomst staat hoeveel werkbare werkdagen de aannemer heeft voor de bouw van de woning. In de regel geldt dat de werkbare werkdagen beginnen bij aanvang van de bouw. Gaat het om de bouw van een appartement, dan beginnen de werkbare werkdagen zodra de funderingswerkzaamheden zijn gestart. 

 

Een werkdag is onwerkbaar als er bijvoorbeeld door hevige sneeuw of kou niet gewerkt kan worden. Vaak is een dag onwerkbaar als de aannemer door (weers)omstandigheden minimaal 5 uur op een dag geen werknemers of machines kan inzetten.

 

Het berekenen van het aantal werkbare werkdagen is niet altijd eenvoudig. Soms houdt de bouwer een logboek bij. Daar kun je natuurlijk altijd naar vragen.

 

Als de woning te laat wordt opgeleverd dan kun je jouw bouwer daar op aanspreken. Soms heb je recht op een schadevergoeding, hierover zijn in de koop-/aannemingsovereenkomst bepalingen opgenomen.

 

 

 

Mijn aannemer is failliet, wat nu?

Doe geen betalingen!

Meld een (vermoeden) van een faillissement van je bouwer onmiddellijk aan BouwGarant. Werk je niet met een BouwGarant-aannemer? Het spijt ons, maar dan kan BouwGarant helaas niets voor je doen.

 

Mijn aannemer is failliet maar ik heb geen garantiecertificaat.

In dit geval kan BouwGarant helaas geen grote rol spelen. Wij adviseren je zo snel mogelijk contact op te nemen met de curator die de zaken van de failliete aannemer afhandelt. Je vindt de gegevens van de curator op www.rechtspraak.nl.

 

Je kunt voor advies altijd contact op nemen met de BouwGarant Servicedesk via 0900 224 2242 of info@bouwgarant.nl.

 

Mijn aannemer is failliet en ik beschik wel over een garantiecertificaat.

Je beschikt over een certificaat Verbouwgarantie, Nieuwbouwgarantie of Transformatiegarantie. Dat is goed nieuws want nu kunnen wij je helpen. Neem zo snel mogelijk contact met ons op via info@bouwgarant.nl of bel met 0900 224 2242.

 

Welke voorwaarden zijn van toepassing en wat zijn de spelregels?

Op het garantiecertificaat is een garantieregeling van toepassing. Deze vindt je onder de downloads. Op verzoek kunnen wij de garantieregeling uiteraard ook toesturen. Op de achterzijde van het certificaat vindt je ook nog een aantal belangrijke spelregels.

 

Hoe gaat het nu verder?

Als duidelijk is dat de bouwer de overeenkomst niet (meer) kan nakomen, start eerst een inventarisatie. BouwGarant zal je vragen naar de stand van het werk en bijvoorbeeld de betaalde facturen willen inzien. Ook zal een schade-expert op de bouw verschijnen. Op basis van de inventarisatie en het schaderapport wordt vastgesteld welke schade binnen de garantieregeling valt. Vervolgens zal een ander bouwbedrijf worden gezocht om de woning af te bouwen of volgt een schade-uitkering. Tussen faillissement en herstart van de werkzaamheden zit vaak enkele maanden. Uiteraard doen wij er alles aan deze periode zo kort mogelijk te houden. 

 

De bouw bijna klaar is. Mag ik zelf een klusjesman inschakelen?

Nee. De garantie loopt gevaar als je zelf start met de afbouwwerkzaamheden. Voordat je verder kunt gaan moet de verzekeringsexpert van BouwGarant de schade bij je opnemen. 

 

Mag ik noodvoorzieningen treffen om grotere schade te voorkomen?

Je mag noodvoorzieningen treffen, bijvoorbeeld om ernstige lekkage te voorkomen. De kosten hiervan worden alleen door de verzekering vergoed als zonder het aanbrengen van deze noodvoorzieningen de meerkosten van afbouw of herstel hoger zouden zijn uitgevallen.

 

Let op de 5%-regeling!

5% van de aanneemsom dient als zekerheid in depot te worden gestort bij een notaris. Als alternatief kan de aannemer er ook voor kiezen een bankgarantie te stellen voor diezelfde 5%. Deze 5%-regeling is bedoeld als financiële zekerheid voor klachten die op het proces-verbaal van oplevering staan én voor nieuwe klachten die tot 3 maanden na oplevering bij de BouwGarant-deelnemer zijn gemeld. 

 

Bij appartementen geldt dit niet alleen voor klachten over gebreken in je eigen appartement maar ook voor (het splitsings-aandeel in) klachten van de VvE over de gemeenschappelijke ruimtes.

 

De notaris betaalt de 5% aan de aannemer als 3 maanden na oplevering zijn verstreken en geen bericht is ontvangen. Het is dus van belang om binnen 3 maanden na oplevering bij de notaris schriftelijk melding te maken van klachten waarvoor je het depot wilt aanhouden. Heb je dat niet (tijdig) gedaan, maar waren er wel klachten uit oplevering of deze 3 maanden? Dan blijft helaas op grond van de garantieregeling een bedrag tot maximaal 5% van de aanneemsom voor je eigen rekening.

 

De 5%-regeling heeft geen invloed op klachten die later dan 3 maanden na oplevering bij de BouwGarant-aannemer of bij BouwGarant zijn gemeld. 

 

Heb je een woning gekocht met een BouwGarant-certificaat van de verkoper?

De garantieregeling bepaalt dat de dekkingen onder het garantiecertificaat bij verkoop “van rechtswege” overgaan naar de nieuwe eigenaar. Heb je bij de aankoop over toen al bekende klachten afspraken gemaakt met de vorige eigenaar? Dan zijn wij daarin geen partij.

 

Ik heb een klacht over mijn woning maar nu is het bouwbedrijf failliet!

Is je woning al opgeleverd en ontstaat en heb je een klacht terwijl de bouwer intussen failliet is gegaan?

 

Meld dan de klacht schriftelijk (per mail) bij BouwGarant om een beroep te doen op de herstelwaarborg. Wij gaan vervolgens na of de klacht binnen de betreffende garantietermijn valt. Wanneer dit het geval is zal je klacht in behandeling worden genomen.

​  

 

 

Vragen over situaties tijdens en na de bouw

Mijn aannemer komt niet meer elke dag. Is dat normaal?

De afgesproken opleverdatum is het belangrijkste. Als jouw aannemer zich aan die afspraak houdt, is hij vrij zijn dagen en uren in te vullen volgens eigen planning. Vraag jouw aannemer gerust of alles volgens planning verloopt.

 

Tijdens de bouw heeft mijn aannemer schade veroorzaakt aan het dak van de buren. Wat moeten we doen?

Als de aannemer deze schade inderdaad heeft veroorzaakt, is hij hiervoor aansprakelijk. Gewoonlijk is hij hiervoor verzekerd. Je kunt de afhandeling van de schade zelf in samenspraak met uw aannemer regelen.

  

Wat is een redelijke termijn om gebreken te laten herstellen door de aannemer?

Bij een normale oplevering is 30 dagen een redelijke termijn. Of die termijn haalbaar is, is uiteraard mede afhankelijk van de levertermijnen van de toeleveranciers van de aannemer.

 

Mijn aannemer stuurt me een factuur die aanzienlijk hoger is dan afgesproken in de offerte. Wat kan ik doen?

Vraag een specificatie van de kosten aan jouw aannemer en ga met hem in gesprek. BouwGarant bemiddelt niet bij financiële geschillen.

 

Ik heb een financieel geschil met mijn aannemer. Kan BouwGarant hierin iets betekenen?

Het spijt ons, BouwGarant bemiddelt niet bij financiële geschillen.

 

 

 

Vragen over voorwaarden

Welke voorwaarden moet ik hanteren bij nieuwbouw of verbouw?

Wat is het verschil tussen AVA 2013 en Covo2010?

BouwGarant-aannemers zijn vanaf 1 september 2010 verplicht de Covo2010 te hanteren bij particuliere opdrachtgevers. Bij nieuwbouw en zakelijke opdrachten kunnen de AVA-voorwaarden van toepassing worden verklaard. Het  belangrijkste verschil tussen de AVA-voorwaarden en de Covo2010 is dat bij de Covo2010 de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw van toepassing is bij geschillen.

 

Wanneer zijn de UAV-voorwaarden van toepassing?

De UAV-voorwaarden worden vooral gebruikt door architecten. Als je deze voorwaarden hanteert, kun je geen Verbouwgarantie afsluiten. Wanneer je dit wel wilt, adviseren wij je de UAV-voorwaarden te vervangen door de Covo2010.

 

Particuliere opdrachtgevers moeten de Covo2010 gebruiken bij verbouw, onderhoud en renovatie tot een aanneemsom van €350.000. In alle andere situaties kun je de AVA-voorwaarden onder regie hanteren. Je kunt ook de BouwGarant Verbouwgarantie afsluiten.